privacy logo

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА STAR PHONE

Настоящата политика се отнася както към Клиентите на STAR PHONE, които имат бизнес профили в приложението, така и към Потребителите на приложението, които безплатно използват информацията в него.

Star Phone е стого ангажиран със сигурността и защитата на личната информация на нашите Клиенти и Потребители. Тази Политика за поверителност описва как Star Phone ще събира, използва, споделя и обработва лична информация.

Приемайки Декларацията за поверителност на Star Phone и / или използвайки Услугите, вие се съгласявате със събирането, използването, споделянето и обработката на лична информация, както е описано тук. Можете да се откажете по всяко време, за да предотвратите по-нататъшно използване на информацията, споделена чрез Услугите.

Приложението и услугите Star Phone се предоставят от One Smart Star.

ВАЖНО: НЕ СТЕ ЗАДЪЛЖЕНИ ПО ЗАКОН ДА НИ ПРЕДОСТАВЯТЕ КАКВАТО И ДА Е ИНФОРМАЦИЯ. НАСТОЯЩО ПРИЗНАВАТЕ И СЕ СЪГЛАСЯВАТЕ, ЧЕ НИ ПРЕДОСТАВЯТЕ ИНФОРМАЦИЯ НА СВОЯ СВОБОДНА ВОЛЯ, ЗА ЦЕЛИТЕ, ОПИСАНИ В ТАЗИ ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ И ЧЕ МОЖЕМ ДА СЪХРАНЯВАМЕ ТАКАВА ИНФОРМАЦИЯ В СЪОТВЕТСТВИЕ С НАСТОЯЩАТА ПОЛИТИКА И МЕСТНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО.

1. ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО СЪБИРАМЕ

1.1 Клиентски профил
Когато създадете Клиентски профил и потвърдите, че сте притежател на определен номер, Star Phone ще съхранява предоставената от вас информация. За да създадете Клиентски профил, Вие допълнително регистрирате Вашето име, фамилия и телефонен номер. Допълнителната информация, която може да бъде предоставена по Ваш избор, включва, но не се ограничава до, уличен адрес и пощенски код, държава на пребиваване, имейл адрес. Star Phone може да допълни предоставената от Вас информация с информация от трети страни и да я добави към информация, предоставена от Вас например демографска информация и допълнителна информация за контакт, която е публично достъпна.
1.2 Инсталиране и използване на Star Phone

Когато инсталирате и използвате Star Phone ще събира лична информация от Вас и всички устройства, които можете да използвате във Вашето взаимодействие с нашите Услуги.

Тази информация може да включва:

 • Информация за устройството: като модел на вашето устройство, сериен номер, версията и типа на вашата операционна система, IMEI номер и други уникални идентификатори на устройства. Информация за мобилния оператор: като държавата на мобилния оператор, държавата, в която в момента е регистрирана сим картата, името и идентификационния номер на мобилния оператор, серийния номер на картата и идентификатора на устройството.
 • Регистрационна информация: като настройките, мрежата, която използвате, за да се свържете с нашата УСЛУГА, състоянието на мрежата, информация от дневника на повикванията, история на сривове, езикови настройки, данни за диагностика и използване
 • Информация за геолокация: като версията на GPS и Wi-Fi модула на вашите устройства, GPS сигнал, данни, идентифициращи близките Wi-Fi точки за достъп
 • Достъп до адресната книга на устройството: Вие ни предоставяте телефонните номера на вашите контакти в адресната книга на мобилния си телефон. Потвърждавате, че сте упълномощени да ни предоставяте такива номера, които да ни позволят да предоставяме нашите услуги.

Част от информацията, включително, но не само, информация за използване и друга информация, която може да възникне от Вашето взаимодействие с Услугите, не може да бъде използвана за идентифицирането Ви, независимо дали е в комбинация с друга информация или по друг начин и няма да представлява лична информация за целите на тази Политика.

2. ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

2.1 Инсталиране и използване на Star Phone

Star Phone може да използва събраната лична информация, за да предоставя, поддържа, подобрява, анализира и персонализира Услугите на своите Клиенти, Потребители, партньори и доставчици на услуги. По-конкретно, Star Phone може да използва такава информация за:

 • a.предоставяне на интелигентна идентификация на повикващия, набиране и функционалност за съобщения, които наред с други функции позволяват позиционирането на неидентифицирани номера и други данни в дневниците за обаждания или съобщения, показват името, свързано с определен номер за входящи или изходящи повиквания и съобщения или следващи ръчно търсене на номера спрямо базата данни Star Phone;
 • b.Показване на номера, свързан с определено име, след ръчно търсене на име в базата данни Star Phone, при условие че търсенията с това име ще създадат номер, свързан с името, само ако номерът е достъпен за търсене в публична база данни или е свързан с Клиент, който е направил името си достъпно за търсене; предоставя Вашата информация на човека, до когото се обръщате при заявка за контакт чрез услугата за търсене на име Star Phone, в който случай Вашата заявка ще бъде препратена до това лице чрез SMS и той / тя може да избере дали да споделя телефонния номер с Вас по свое усмотрение;
 • c.получаване на обратна връзка с Клиентите и анализиране на Потребителския опит с цел разработване и оценка на нови услуги и устройства;
 • d.изпълните процеса на регистрация на устройство;
 • e.Да ви изпраща важни известия, като например съобщения за промени в нашите условия и политики. Поради важността на съобщенията, не можете да се откажете от получаването на тези съобщения;
 • f.отговаряне на искания за поддръжка на Клиенти, като заявки за промяна на профила и отговаряне на Вашите въпроси;
 • g.да ви предоставим наше проучване за грижа и удовлетвореност на Клиентите за анализ на Потребителския опит;
 • h.в противен случай за да подобряваме нашите услуги, бизнес и операции; и
 • i.всякакви други цели с Ваше съгласие.
2.2 Статистически данни от Услугите

Използваме обобщена или анонимизирана лична информация за статистически и аналитични цели. Възможно е да споделим такива данни с партньори. Ние не считаме, че личната информация включва информация, която е направена анонимна или обобщена, така че вече да не може да се използва за идентифициране на конкретно лице, независимо дали в комбинация с друга информация или по друг начин.

2.3 Спазване на законите и предотвратяване на измамни или незаконни дейности

Можем да използваме събраната информация, за да се съобразим с приложимите закони и да приложим нашите споразумения и да защитим правата или безопасността на Star Phone, неговите Клиенти и Потребители или всяко друго лице и да проверим предоставената информация за Клиентски профил при доставчици на услуги и да осигурим техническа функционалност на услугата и точност на данните, извършване на отстраняване на неизправности и предотвратяване или откриване на измами, нарушения на сигурността или незаконни дейности

3. СПОДЕЛЯНЕ И РАЗКРИВАНЕ НА ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

В допълнение към споделянето и разкриването на лична информация, която е включена като част от функционалността на Услугите, както е описано в раздел 2 по-горе, Star Phone може да разкрие лична информация, ако смятаме, че е необходимо такова действие за:

Прехвърляме информация на доверени доставчици, доставчици на услуги и други партньори, които поддържат нашия бизнес и услуги, като предоставяне на услуги за техническа инфраструктура, тестване на грешки, анализ на начина, по който се използват нашите услуги, и измерване на ефективността на услугите.

Ние можем да разкрием и прехвърлим Вашата информация на нашите асоциирани или свързани организации или свързани лица и на всяка трета страна, която придобива нашия бизнес, независимо дали такова придобиване е чрез сливане, консолидиране или закупуване на всички или значителна част от нашите активи.

4. Поверителност за деца

Тези услуги не се отнасят към лица под 13-годишна възраст. Ние не събираме съзнателно лична информация от деца под 13 години.

5. ИНФОРМАЦИОННА СИГУРНОСТ И ТРАНСФЕР НА ЛИЧНИ ИНФОРМАЦИИ ДРУГИ СТРАНИ

За да предостави Услугите, Star Phone ще прехвърля, обработва и съхранява лична информация в редица държави и може също да използва базирани в облак услуги за тази цел. Star Phone може също така да възложи на подизпълнител съхранение или обработка на Вашата информация на трети страни, намиращи се в държави, различни от вашата родна страна. Вие признавате и се съгласявате, че Star Phone може да прехвърля Вашата лична информация, както е описано по-горе, за цели, съответстващи на настоящата Политика за поверителност. Вземаме всички разумни предпазни мерки, за да защитим личната информация от злоупотреба, загуба и неоторизиран достъп. Star Phone е въвела физически, електронни и процедурни предпазни мерки, за да защити информацията, включително че информацията ще се съхранява на защитени сървъри и ще бъде защитена от защитени мрежи, достъпът до които е ограничен до няколко упълномощени служители и персонал. Никой метод за предаване през Интернет или метод за електронно съхранение обаче не е 100% сигурен.

6. ДОСТЪП И АКТУАЛИЗАЦИЯ НА ЛИЧНАТА ИНФОРМАЦИЯ

Star Phone може по собствена инициатива или по Ваше желание да попълни, коригира или изтрие всяка непълна, неточна или остаряла лична информация, запазена от Star Phone във връзка с работата на Услугите. Когато се изисква от приложимото законодателство, Вие имате право да знаете каква лична информация се съхранява за Вас и всяка такава информация да бъде коригирана или изтрита по Ваше искане. Вижте данните за контакт по-долу.

7. НЕПЪЛНОЛЕТНИ

Услугите не са предназначени да привличат лица под съответната възраст на съгласие да сключват обвързващи правни договори съгласно законите на съответните им юрисдикции. Star Phone не събира умишлено или съзнателно лична информация чрез Услугите от никого под тази възраст. Препоръчваме на родителите и настойниците да участват в онлайн дейностите на децата си, за да гарантират, че не се събира лична информация от дете без тяхното съгласие.

8. ПРОМЕНИ В ТАЗИ ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Star Phone може по всяко време със или без отделно известие да промени тази Политика за поверителност и Ви препоръчваме да преглеждате тази Политика от време на време. В случай на съществени промени Star Phone ще уведоми Потребителите чрез известие в Услугите. Продължайки използването на Услугите, след като Ви бъде съобщено известие за промени или публикувано в Нашите Услуги, представлява съгласие с променената политика.

Ревизирано на 30 август 2019 г.

Support