Visual IVR service suited for a vast diversity of IndustriesNo matter what industry you are in, if you have customers, then you have to have a support team for customer service. Keeping a team of support experts in a physical location is expensive and it also makes your business hard to scale.

At One Smart Star, we have created Star Phone Visual IVR for any industry to manage all the interactions with your customers with minimized costs and resources.Visual IVR service solutions for various business directionsStar Phone can be used for various services, activities and information in the company. You can use our solution to let your customers service themselves, find information they are looking for, close some transactions, like checking account information, paying for subscription, cancelling or updating subscription, etc.

With Star Phone Visual IVR builder, it will take you only short time to create an application tailored to your business needs and processes.

 

Available in 77 countries

Star Phone services are available in 77 countries and in a number of languages. No matter where your potential user is, they can always access your branded app in their native language.

 

Higher response rate for customers

With Star Phone, your customers will be able to get answers to their questions and inquiries faster, without spending any time in the queue, with simple interactions with your branded Visual IVR application.

They simply need to dial your regular phone or OSSN number (a * and 4-digit, easy-to-remember number) that will land them on your landing page. They can navigate through the menu items defined by you in advance and get the information they were searching for 24 hours a day, 7 days a week. Because everything is visual, your users will get a better understanding of services or products available and will make decisions faster.phone image
phone image
phone image

Naši klienti o tejto službe

Privátny biznis

Vybavovanie veľkého počtu klientov môže byť veľmi náročné, pretože musíte dokázať zabezpečiť odpovedať na ich všetky požiadavky. StarPhone je skvelá aplikácia, ktorá pomáha spoločnosti zostať v kontakte so zákazn&i…

REFERENCIE
Rebecca Stewart

Keď som začal používať aplikáciu Star Phone spolu s číslom One Smart Star, moje kontakty sa dramatick…

Robert Gonzalez

Skvelá aplikácia! Doposiaľ ma nikdy nezklamala. Veľká pomoc veľkým spoločnostiam s použí…

Jednoducho Becky

Veľmi jednoduché rozhranie a veľmi jednoduché nastavenie vizuálneho IVR riešenia. Prial by som…

Novinky a udalosti
announcements
Kategória: From media
Aplikácia Visual IVR pre zvýšenie spokojnosti zákazníkov

Aby spoločnosť dosiahla svoje ciele, je dô…

čítaj_viac
announcements
Kategória: From media
Visual IVR marketingový nástroj

Získať nových a udržať star&yacut…

čítaj_viac
announcements
Kategória: From media
One Smart Star - spája vaše obchodné kontaktné miesta

Telefónne čísla, e-maily, SMS, Fa…

čítaj_viac
announcements
Kategória: Website news
Oznámte spustenie novej webovej stránky aplikácie Star Phone visual IVR

S potešením oznamujeme spustenie…

čítaj_viac
Podpora